El Replà

CENTRE DE FORMACIÓ per a la inserció laboral per a dones en risc d’exclusió social.

Aquesta formació va destinada fonamentalment a dones majors de 45 anys en risc d’exclusio social al districte de Gracia.

Perquè dones majors de 45 anys? Aquest és un dels col.lectius més afectats per la nova pobresa al districte de Gràcia.
Principalment dones que treballaven en el sector de la neteja i les cures.  Són dones que es troben en diferents situacions :  Poden tenir o no càrregues familiars;  Poden viure en pisos tutelats o poden ser aturades de llarga durada.
En aquest sentit l’objectiu del Replà de Gràcia és l’empoderament d’aquest col.lectiu a través de l’acompanyament, no tant sols durant el curs, sinó també en etapes posteriors de formació i
recerca de feina fins a la seva inserció al mercat laboral. Que això suposi, realment una millora de la seva qualitat de vida.
Aixi s’inclouen diferents modus de formació basica i especifica però també un acompanyament en el desenvolupament de competències necessàries per a la inserció laboral: motivació, autoestima, empoderament, responsabilitat, treball en comunitat, etc..

Així els Replà s’articula en

FASE D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

Informació personal i laboral de la usuària (formació, habilitats, interessos, disponibilitat horaris, facilitats per venir al curs…)

Una Educadora Social gestionara els millors perfils per seguir el curs, i tambe en fara el seguiment: l ́evolució i les necessitats
de les alumnes, aixi com un  assessorament per  fomentar participació al curs, així com resoldre les dificultats que puguin sorgir en el seu
dia a dia personal

● Reforçar l’autoconfiança i empoderament de les usuàries
● Seguiment amb serveis socials
● Suggeriments de millores que ajudin a motivar a les alumnes en la gestió del curs

FORMACIÓ BÀSICA

FORMACIÓ ESPECÍFICA