Punts d’informació

Aquest projecte neix per donar suport, acompanyar i ajudar als usuaris derivats dels Serveis Socials i a tots els veïns i veines del Districte de Gràcia a fer tràmits amb l’administracio, amb l’objectiu de mitigar la bretxa digital existent.

Els Punts d’Atenció se situan a tres casals comunitaris de Gràcia:

Els tràmits més comuns que es realitzen són :

  • Sol·licitar cites prèvies a qualsevol administració:
   • SEPE
   • Oficines Benestar Social
   • INSS
   • Oficina Habitatge
   • Policia
  • Per tramitar ajuts i prestacions: Renda Garantida, subsidi d’atur, prestació familiar a càrrec, IMV (Ingrés Mínim Vital), DNI, cadastre,
   ajuts de lloguer, reclamar l’ajut del Fons Emergències Socials
  • Per adjuntar documentació i enviar-la a qualsevol administració
  • Donar d’alta identificació digital- IdCat ( tràmits Generalitat) i  Clave (identificació digital per a gestions relacionades amb prestacions, certificats,.. vinculats al Gobierno de España)
  • Consultas i gestions a La Meva Salut (cobertura mèdica i resultats COVID infància-adults)