Política de privacitat

1. Dades d’identificació

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

L’ “Associació Gràcia Participa” és titular del web www.rebostsolidaridegracia.cat amb domicili al Carrer Pau Alsina, 115, 08024 Barcelona, ​​C.I.F .: G67472571, i correu electrònic de contacte: info@graciaparticipa.cat

L’Associació Gràcia Participa està registrada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 66.478.

2. Protecció de Dades

L’Associació Gràcia Participa, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el RGPD, vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de qui navegui en aquest web.

Per això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que cada usuari/a pugui sol·licitar a l’Associació Gràcia Participa, farà saber a aquesta persona de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si és el cas.

3. Cookies

Així mateix, Associació Gràcia Participa informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment exprés pel tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment , ús de cookies i del fitxer d’activitat.

El prestador, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per a ells sense haver-se de registrar a cada visita.

S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el registre previ o ‘login’.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

4. Adreces IP 

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per la persona usuària.

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada a un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

5. Seguretat 

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar un accés no autoritzat a les dades.

Per aconseguir aquests fins, la persona usuària/client accepta expressament que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de categoria especial com dades de salut, ideologia, etc. seran sempre transmesos mitjançant protocols de comunicació segura (https: //, …), de tal manera que cap tercera persona tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

6. Menors d’edat

Una persona MENOR de 14 anys no haurà de cedir les seves dades personals a l’Associació Gràcia Participa, sense el previ consentiment del seu pare, mare o tutor/a legal.

Amb la publicació de l’RGPD, es preveu la determinació de l’edat per consentir la cessió de dades personals entre els 16 i 13 anys, a Espanya des de l’entrada en vigor de la LOPD-GDD es fixa en 14 anys.

En cas que l’Associació Gràcia Participa detecti usuaris/es a la web que poguessin ser menors de 14 anys d’edat, es reserva el dret de sol·licitar-li una còpia del seu DNI, o, si escau, l’autorització del seu pare, mare o tutor/a legal, causant la seva baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

7. Exercici de drets

En tot moment l’usuari/a web podrà modificar les seves preferències d’enviaments comercials, així com exercir els seus drets previstos a la normativa, mitjançant una comunicació escrita dirigida a l’Associació Gràcia Participa, a l’adreça postal de c. Pau Alsina, 115, 08024 Barcelona, o via correu electrònic dirigit a info@rebostsolidaridegracia.cat.

En tots dos casos, l’usuari/a web ha d’adjuntar una còpia del seu DNI, passaport o similar.

  • ACCÉS: Obtenir confirmació de si s’estan tractant les seves dades.
  • SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les seves dades.
  • RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incompletes.
  • PORTABILITAT: Rebre de l’Associació Gràcia Participa les dades personals que li incumbeixin i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
  • OPOSICIÓ: Oposar-se a que les dades personals que li concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en el compliment de finalitats d’interès públic, o d’interès legítim per al responsable de tractament.
  • LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades.

També, pot fer servir els models i formularis que, per a l’exercici d’aquests drets, posa a la seva disposició el portal de l’AEPD. I, si no desitja rebre comunicacions per correu electrònic, pot exercir el seu dret de cancel·lació i oposició sol·licitant la seva baixa igualment per correu ordinari o electrònic, a més de a través del enllaç que tindrà en cada correu electrònic que rebi de l’Associació Gràcia Participa.

8. Activitat de tractament i finalitat

L’Associació Gràcia Participa recull la informació de cada usuari per a l’enviament esporàdic d’informació/newsletter.

Categories de dades a les quals es té accés a través d’aquesta web:

  • Dades identificatives. Nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon

Cessions de dades al responsable de tractament:

  • L’Associació Gràcia Participa informa els usuaris/es de la web que les seves dades personals no seran cedides a terceres persones o organitzacions excepte quan la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats del tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a tercers quan l’Associació Gràcia Participa disposi del consentiment exprés de l’usuari i mantingui una relació contractual amb l’encarregat del tractament que en garanteixi la confidencialitat i compliment.

L’Associació Gràcia Participa prohibeix expressament a l’usuari del web compartir, facilitar o cedir dades de tercers, que pogués obtenir del contacte, interacció o realització de navegació o consulta a través d’aquesta web, excepte si pogués acreditar l’expressa autorització de l’usuari/a les dades pretén cedir.

Recordem a cada persona que faci servir aquesta web que les DADES PERSONALS també engloba arxius d’imatge de persones. La imatge personal és una dada protegida per la normativa (Article 5.1 de el Reglament de desenvolupament de la LOPD). Per tant, ningú podrà utilitzar-la sense el consentiment exprés de la persona que apareix en ella.

9. Responsabilitat dels continguts

L’Associació Gràcia Participa no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. L’Associació Gràcia Participa tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

L’Associació Gràcia Participa es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

L’Associació Gràcia Participa no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

10. Legislació aplicable i competència judicial

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.

L’Associació Gràcia Participa, renúncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya l’Associació Gràcia Participa i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

crossmenu