Qui som

Qui som

Gràcia Participa és una entitat integrada exclusivament per voluntariat. No estem lligats a cap entitat laica o religiosa. Creiem que és la millor manera de garantir la independència del nostre projecte

D’on venim

L’abril de 2016 una plataforma d’entitats i associacions veïnals de Gràcia vàrem creure necessari organitzar-nos per defensar que es desenvolupés el pla de xoc contra la pobresa aprovat el mes d’octubre de l’any 2015 al nostre districte

Érem veïns i veïnes de Gràcia que volíem treballar per assegurar que tothom dels nostres barris tingués accés a aquelles necessitats més bàsiques com són l’alimentació, l’escalf i l’habitatge, i volíem fer-ho des de les entitats dels barris

Com volem treballar

Fomentar la participació de la ciutadania i seguir enriquint i enfortint la xarxa associativa de la Vila, sumant esforços i optimitzant els recursos. Volem prendre el treball en xarxa com la forma de fer i de treballar, per tal d’aprofitar aquells recursos ja existents que ofereixen les entitats socials de barri i aconseguir així una atenció integral per aquelles persones més vulnerables