Sobre Gràcia Participa

Gràcia Participa és una entitat integrada exclusivament per voluntariat. No estem lligats a cap entitat laica ni religiosa. Creiem que és la millor manera de garantir la independència del nostre projecte.

D’on venim

L’abril de 2016 una plataforma d’entitats i associacions veïnals de Gràcia vàrem creure necessari organitzar-nos per defensar que es desenvolupés el pla de xoc contra la pobresa aprovat el mes d’octubre de l’any 2015 al nostre districte. Érem veïns i veïnes de Gràcia que volíem treballar per assegurar que tothom dels nostres barris tingués accés a les necessitats més bàsiques com són l’alimentació, l’escalf i l’habitatge, i volíem fer-ho des de les entitats dels barris

Com volem treballar

Fomentant la participació de la ciutadania enriquint i enfortint la xarxa associativa de la Vila, sumant esforços i optimitzant els recursos. Volem consolidar el treball en xarxa com la nostra forma de fer i d’actuar, per tal d’aprofitar aquells recursos ja existents que ofereixen les entitats socials de barri i aconseguir així una atenció integral per aquelles persones més vulnerables.

Voluntariat Gràcia Participa 
(200 voluntaris)

Persones usuàries 
del Rebost Solidari

Missió

Donar una resposta àgil i coordinada no només amb les administracions sinó amb la xarxa educativa, del món associatiu, comercial i veïnal d’arreu dels barris per no deixar cap persona sense una cistella bàsica de productes alimentaris així com d’higiene personal i de neteja de la llar, ajudar a trencar la bretxa digital per tal moltes persones puguin accedir a ajuts i tramitar-los i empodarar-les per tal sortin del risc d'exclusió en el que es troben donant-les eines que les ajudin a buscar feines retribuïdes que les ajudin a tenir un futur millor.Valors

- Perspectiva de gènere

- Reconeixement i respecte a la diversitat cultural 
en sentit ampli.

- Sostenibilitat i medi ambient.

Visió

El Rebost Solidari de Grácia es planteja no com un banc d’aliments, sinó que pretén anar més enllà i gestionar de manera eficient els excedents alimentaris del barri i realitzar la seva distribució solidària entre aquelles persones que els cal cobrir les seves necessitats bàsiques en relació amb l’alimentació així com també en relació a la higiene personal.
Els dos nous projectes engegats durant l'any 2021 i actius amb el Rebost durant el 2022 són: El Replà i els punts de Suport.Són projectes de treball en xarxa que neixen amb la voluntat de ser projectes de ciutat, perquè l’objectiu final és ajudar a les veïnes del nostres barris a tenir un futur millor amb unes vides dignes.
Aquest treball en xarxa permet aprofitar aquells recursos ja existents que ofereixen les entitats socials de barri i aconseguir així una atenció integral per aquelles persones més vulnerables.La implicació de les entitats i dels seus associats en la detecció de persones o famílies amb risc dins del seu entorn donen al projecte un potencial humà. Des de l’Associació Gràcia Participa defensem que cal que totes les persones tinguin dret a una renda mínima que garanteixi el seu dret a l'existència i, per tant, a la llibertat de poder viure fora d’un sistema assistencial que provoca massa vegades una cronificació de la pobresa.

Entitats col·laboradores

Vols fer un donatiu?

Busquem entitats i persones que puguin fer donacions d’aliments o donacions econòmiques. El Rebost només és possible amb l’ajuda de veïns/veïnes, voluntaris/es, entitats col·laboradores i donants… MOLTES GRÀCIES!

Fer un donatiu

crossmenu